Terapia Shiatsu
Tai Chi Chuan
Zabiegi Reiki
Inne terapie
Kursy, zajęcia stałe
Akademia IDAO
Artykuły
Galeria zdjęć
Polecani terapeuci
Linki
Kontakt
 
 
 
Artykuły
 
  Artykuły
  Dlaczego chorujemy (teoria wg Medycyny Wschodu)
  Energia Chi, Yin i Yang

  Drogi energii Chi
  Historia powstania Shiatsu

 
 
Energia Chi, Yin i Yang

Najważniejszym pojęciem w Medycynie Wschodu i najbardziej istotnym dla naszego życia
i zdrowia jest pojęcie energii witalnej, czyli Chi (Qi). Energia ta przenika wszystkie tkanki, komórki
i narządy ustroju ludzkiego, a także krew i wszystkie płyny ciała.
Energia Chi związana jest z życiem i zdrowiem człowieka od chwili jego poczęcia aż do śmierci.
O dobrym zdrowiu można mówić tylko wtedy, kiedy zasób energii jest wystarczający, a krążenie
w ciele człowieka jest swobodne. W przypadku niedoboru energii, lub jej zablokowaniu i zastoju pojawiają się kłopoty i załamania stanu zdrowia.

W przebiegu swego życia człowiek stale uzupełnia energię Chi, czerpiąc ją z powietrza oraz
z pokarmów. Energia ta pobierana jest także z kosmosu całą powierzchnia powłok ciała, poprzez punkty akupunktury, które stanowią okienka łączące człowieka z wszechświatem.

Energia Chi składa się z dwóch sił (pierwiastków) Yin i Yang, które są w stałym ruchu.
Interpretacja pojęć pierwiastków Yin i Yang, jest na Zachodzie zwykle ograniczana do dwóch przymiotników: męski i żeński. Na Wschodzie jest to jednak tylko jedna z licznych interpretacji dwoistości sił natury za pomocą przeciwstawnych przymiotników, lub rzeczowników.
Yang to także: niebiański, jasny, słoneczny, ciepły, suchy, południowy
Yin to: ziemski, cienisty, zimny, wilgotny, północny.
Niebo i Słońce są Yang, Ziemia i Księżyc są Yin. Yang to także ruch, a zatem życie, Yin to bezruch, a wiec także śmierć.

Początkowo wyrazy Yin i Yang oznaczały jedynie północną (zacienioną) i południowa (słoneczną) część góry. Później pojęcia te zaczęto stosować do dwóch przeciwnych stron jakiegoś zjawiska.
I tak Yin i Yang stały się ogólnym określeniem dla przeciwieństw w naturze, w kosmosie
i w człowieku.
Człowiek stanowi część organiczną wszechświata. Jednocześnie jest on kompletną całością i sam jest małym wszechświatem. Budowa człowieka i procesy życiowe przebiegają według zasad sił Yin i Yang. Aktywność człowieka to jest Yang, jego sen to Yin; górna połowa ciała - Yang, dolna - Yin, ramiona – Yang, Nogi - Yin. Energię określa się, jako Yang. Krew i inne płyny ciała są Yin. Yin jest również wnętrzem ciała, gdy tymczasem powierzchnia ciała jest Yang.

Siły Yin i Yang działają tylko wspólnie, żadna z nich nie funkcjonuje oddzielnie. Yin i Yang nie są stałymi wielkościami, ponieważ Yin zawiera stale również aspekt Yang. Yang ma zawsze jakąś część Yin. Symbolizuje to znak - koło Yin-Yang, złożone w połowie z Yin, a w połowie z Yang,
a każda połowa zawiera drobinkę swego przeciwieństwa. Dzieląca je linia w kształcie litery „S” sugeruje, że ich granice nigdy nie są ostatecznie ustalone. Kiedy nieustający proces przybywania
i ubywania przeciwstawnych energii doprowadza do zasadniczej przewagi jednej z nich, ta spontanicznie zmienia się w swoje przeciwieństwo.

Według tradycyjnej medycyny Wschodu przyczyną powstania chorób jest, albo zakłócenie równowagi miedzy energiami Yin-Yang, albo też zakłócenie krążenia energii Chi w kanałach energetycznych w wyniku ich zablokowania. Dlatego najważniejszym celem w terapiach medycyny Wschodu jest usprawnienie, odblokowanie i pobudzenie krążenia energii w ciele człowieka.
 

Opracował Artur Zenowicz

 
 
©Terapia-Wschodu.pl
Created by
HARMONICA

Kontakt:  885 697 332 
        
terapia-wschodu@wp.pl